Korzystamy ze szkoleń okresowych

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy przeprowadzić szkolenie wstępne z zakresu BHP. Szkolenie to składa się z dwóch etapów, czyli szkolenia wstępnego ogólnego i szkolenia na stanowisku pracy. Natomiast szkolenia okresowe przeprowadza się w celu zaktualizowania oraz ugruntowania wiedzy i umiejętności. Niezbędne szkolenia BHP […]