Powszechny nacisk na wielojęzyczność powoduje większe zainteresowanie nauką języków obcych w szkole. Zajęcia lingwistyczne są już obowiązkowe w Polsce, a egzamin z nich znajduje się zarówno na maturze, jak i teście kompetencji ośmioklasisty. Wielu rodziców zapisuje malców na dodatkowe zajęcia z danego języka, a zdarzają się też tacy, który dbają o wielojęzyczność w domu.

Rola przedszkoli w nauce języka obcego

przedszkole - wzgórze wolnościNajlepszym sposobem na płynne opanowanie języka obcego jest poznanie go już w najwcześniejszych latach życia. Z racji tego, że nie każdy rodzic jest w stanie poświęcić dziecku tyle czasu, by stać się również jego nauczycielem, czy też nie wszyscy dorośli znają dobrze obce języki, to jednak istnieją miejsca, w których opiekun wprowadzi dziecko w świat angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i wielu innych. Placówki edukacyjne ukierunkowane lingwistycznie, umiejscowione najczęściej w nowych dzielnicach miejskich jak przedszkole – Wzgórze Wolności w Bydgoszczy, są najlepszym miejscem na zdobycie przez malca pierwszych szlifów w posługiwania się obcym językiem. W przedszkolu dziecko uczy się nowych słów i zwrotów niejako mimowolnie, słuchając wypowiedzi lektora i uczestnicząc w wesołych zabawach. Pamięć przedszkolaków jest tak plastyczna i chłonna, że nie potrzeba im wielu powtórek, by szybko opanować podstawowy zasób. Procentuje to w kolejnych latach, kiedy zdobyte umiejętności wyróżniają ich spośród dzieci uczęszczających do innych placówek.

Znajomość języków obcych jest obecnie nie tylko potrzebna, lecz także konieczna. Wymaga jej zarówno umiędzynarodowienie wszystkich dziedzin życia, jak i szkolny program. Bez dobrej znajomości języka obcego bardzo trudno funkcjonować we współczesnym świecie, a niewielka liczba punktów na egzaminach z nich na pewno utrudni znalezienie dobrych szkół średnich czy studiów.