Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy przeprowadzić szkolenie wstępne z zakresu BHP. Szkolenie to składa się z dwóch etapów, czyli szkolenia wstępnego ogólnego i szkolenia na stanowisku pracy. Natomiast szkolenia okresowe przeprowadza się w celu zaktualizowania oraz ugruntowania wiedzy i umiejętności.

Niezbędne szkolenia BHP

okresowe szkolenia bhp poznańPrawidłowe szkolenia powinno zostać przeprowadzone w formie kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego. Powinny je odbyć osoby, które są pracodawcami i inne osoby, które kierują pracownikami nie rzadziej niż na 5 lat. Natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powinni odbywać szkolenie nie rzadziej niż na trzy lata. Na stanowiskach, na których występują szczególne zagrożenia dla bezpieczeństwa albo zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz do roku. Jeżeli interesują nas okresowe szkolenia bhp poznań jest odpowiednim miastem. Dla osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, jak projektanci, konstruktorzy maszyn czy organizatorzy nie rzadziej, niż raz na 5 lat. Natomiast pracownicy administracyjno-biurowi i inne niewymienione wyżej, których charakter pracy jest związany z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, dodatkowo niebezpiecznych albo uciążliwych, nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pracownicy administracyjno-biurowi, których zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy działalności o grupie ryzyka nie wyższej niż trzecia, nie mają obowiązku odbywania szkoleń okresowych.

Należy pamiętać, że pierwsze szkolenia okresowe BHP pracowników na stanowiskach robotniczych, należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia zatrudnienia. Ze zwolnienia z okresowego szkolenia może skorzystać ta osoba, która przedłoży zaświadczenie o odbyciu u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego albo o odbyciu w tym czasie szkolenia okresowego wymaganego na stanowisku z innej grupy stanowisk.